Dokument archiwalny
obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.931.2017.WMA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 25.06.2019 r.

AU-02-6.6730.2.931.2017.WMA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 02.01.2019 r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu znak AU-02-6.6730.2.931.2017.WMA

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 25.06.2019 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WOJCIECH MALOST
Data wytworzenia:
2019-06-25
Data publikacji:
2019-06-25
Data aktualizacji:
2019-06-25