Informacja o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr XVIII/363/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. ogłosiła podjęcie prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.

 

Wnioski dotyczące projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem można składać do Prezydenta Miasta Krakowa od dnia 17 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Wnioski należy złożyć na stanowiskach informacyjno – podawczych w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: kd.umk@um.krakow.pl

 

Zobacz: Pełny tekst uchwały oraz jej załącznika - obwieszczenia Rady Miasta Krakowa.

 

Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA DOKSA-TVERBERG - CZASOWE ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2019-06-18
Data publikacji:
2019-06-18
Data aktualizacji:
2019-06-18