informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NN WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWSETYCJI PN.: ,,PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RAKOWICKIEJ (BRYKSY M2)

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.167.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NN WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI PN.: ,,PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RAKOWICKIEJ (BRYKSY M2)" - ETAP II NA DZIAŁKACH 334/2, 333, 219/31, 219/33 OBRĘB 8 ŚRÓDMIEŚCIE.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-06-13
Data publikacji:
2019-06-13
Data aktualizacji:
2019-06-13