informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ Φ 110X10MM Z RUR PE W REJONIE UL. SIEJÓWKA NA DZ. NR 234/1, 440/1 OBR. 31 NOWA HUTA W KRAKOWIE.

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.147.2019.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ Φ 110X10MM Z RUR PE W REJONIE UL. SIEJÓWKA NA DZ. NR 234/1, 440/1 OBR. 31 NOWA HUTA W KRAKOWIE.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-06-13
Data publikacji:
2019-06-13
Data aktualizacji:
2019-06-13