Dokument archiwalny
Dodatkowe spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w okresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu trwającego od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" zostanie przeprowadzone dodatkowe (pozaproceduralne) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w dniu 24 czerwca 2019 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 16:00.


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-06-10
Data publikacji:
2019-06-10
Data aktualizacji:
2019-06-10