Dokument archiwalny
Nabycie przez Gminę Miejską Kraków lokali mieszkalnych

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3-4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Nabycie przez Gminę Miejską Kraków lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym

 

Ogłoszenie

 

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3-4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

 

Nabycie przez Gminę Miejską Kraków

lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym

 

W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 984/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. wydania nieruchomości Kupującemu: nie później niż do dnia 31.10.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

 

1. Nabycie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej.

2. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami położonymi w obrębie granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.

3. Zamawiający zainteresowany jest lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej do 40 m kw. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty obejmujące lokale mieszkalne wykończone zgodnie ze standardem określonym w specyfikacji.

 

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17 a w Krakowie - nie później niż do dnia 28.06.2019 r. do godz. 10.00;  Decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Ze specyfikacją zawierającą szczegółowe warunki zamówienia można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub odebrać w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, pok. 313, 314.

 

 ZAŁĄCZNIKI:

  1. Specyfikacja
  2. Formularz oferty
  3. Ogólne warunki umowy
  4. Standard wykończenia lokali

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2019-06-06
Data publikacji:
2019-06-06
Data aktualizacji:
2019-06-06