Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

„Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie, od skrzyżowania z ul. Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską”

AU-01-3.6740.4.28.2018.BUR

 

Kraków, 5.06.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

 

W oparciu o art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w związku ze złożonym przez strony odwołaniem od decyzji nr 11/6740.4/2019 z 23.04.2019 r., znak: AU-01-3.6740.4.28.2018.BUR, zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.:

„Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie, od skrzyżowania z ul. Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską”,

w dniu 29.05.2019 r., ww. decyzja wraz z aktami sprawy została przekazana do Wojewody Małopolskiego.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2019-06-05
Data publikacji:
2019-06-05
Data aktualizacji:
2019-06-05