informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 wraz z budową przyłącza dn 25 do szafki gazowej w linii ogrodzenia na działkach nr 159/29, 191/2, 33/1 obr. 15 Nowa Huta przy ul. Jasełkowej w Krakowie

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.83.2019.PSZ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 wraz z budową przyłącza dn 25 do szafki gazowej w linii ogrodzenia na działkach nr 159/29, 191/2, 33/1 obr. 15 Nowa Huta przy ul. Jasełkowej w Krakowie

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-05-31
Data publikacji:
2019-05-31
Data aktualizacji:
2019-05-31