Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym, na działce o nr ewid. 54/39 obręb 19 Krowodrza, przy ulicy Głogowiec w Krakowie.

                                                                                                                                   Kraków, dnia 28.05.2019 r.

 

 

 

KR.ZUZ.2.421.1179.2019.JR

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z póżn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jacka Szałasia reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Aleksandrę Paterek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym,na działce o nr ewid. 54/39 obręb 19 Krowodrza, przy ulicy Głogowiec w Krakowie.

 

 

Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22 – w godzinach 8.00-14.00. Sprawę prowadzi Jadwiga Rutkowska, telefon 12 62 84 308.

 

 

 

 

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie

KIEROWNIK DZIAŁU ZGÓD

WODNOPRAWNYCH

mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka

- dokument podpisany elektronicznie -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA ZONTEK
Data wytworzenia:
2019-05-30
Data publikacji:
2019-05-30
Data aktualizacji:
2019-05-30