informacja o braku sprzeciwu do BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ D=250MM UL. GRĘBAŁOWSKA - WŁĄCZENIE W KRAKOWIE DZ. NR 619, 214, 216, 217/1, DROGA WEWNĘTRZNA 217/4, OBR. 11, JEDN. EWID. NOWA HUTA

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.111.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ D=250MM UL. GRĘBAŁOWSKA - WŁĄCZENIE W KRAKOWIE DZ. NR 619, 214, 216, 217/1, DROGA WEWNĘTRZNA 217/4, OBR. 11, JEDN. EWID. NOWA HUTA

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-04-26
Data publikacji:
2019-04-26
Data aktualizacji:
2019-04-26