informacja o braku sprzeciwu do PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA DZ. 2/3, 2/4, 2/6, 3/9 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO NA DZ. NR 2/3, BUDOWĄ NOWEGO PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO NA DZ. NR 2/3, 2/4 ORAZ LIKWIDACJĄ ISTNIEJĄCYCH CIEPŁOCIĄGÓW NA DZ. NR 2/3, 2/4, 3/9 DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU NA DZ. NR 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 OBR. 6, JEDN. EWID. NOWA HUTA PRZY UL. DOBREGO PASTERZA 124 W KRAKOWIE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.48.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA DZ. 2/3, 2/4, 2/6, 3/9 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO NA DZ. NR 2/3, BUDOWĄ NOWEGO PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO NA DZ. NR 2/3, 2/4 ORAZ LIKWIDACJĄ ISTNIEJĄCYCH CIEPŁOCIĄGÓW NA DZ. NR 2/3, 2/4, 3/9 DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU NA DZ. NR 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 OBR. 6, JEDN. EWID. NOWA HUTA PRZY UL. DOBREGO PASTERZA 124 W KRAKOWIE

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-04-24
Data publikacji:
2019-04-24
Data aktualizacji:
2019-04-24