Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zaszkolna 14 i 14A, na działkach nr 72/2, 72/1, 71/2 obr. 20 Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-1.6743.6.193.2018.MLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych, 30-243 Kraków, ul. Zaszkolna 14 i 14A, na działkach nr 72/2, 72/1, 71/2 obr. 20 Krowodrza"

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
MAREK LEGUTKO
Data wytworzenia:
2019-04-23
Data publikacji:
2019-04-23
Data aktualizacji:
2019-04-23