Dokument archiwalny
ds. AU-02-7.6730.2.123.2019.KZI

„Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w parterze, instalacjami wewnętrznymi w budynku, wewnętrzną drogą dojazdową na dz. 213/21 obr. 11 Krowodrza, wjazdem z działki 582/2 obr. jw. przy ul. Emaus w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

AU-02-7-6730.2.123.2019.KZI                                             Kraków, dnia 15.04.2019r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 15.04.2019r. postanowienia na podstawie art. 36 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa, Prezydent Miasta Krakowa – Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa zawiadamia, że postępowanie znak AU-02-7.6730.2.123.2019.KZI w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w parterze, instalacjami wewnętrznymi w budynku, wewnętrzną drogą dojazdową na dz. 213/21 obr. 11 Krowodrza, wjazdem z działki 582/2 obr. jw. przy ul. Emaus w Krakowie”, nie może zostać załatwione w terminie

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia:15.04.2019r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
MAGDALENA CUDNIK
Data wytworzenia:
2019-04-15
Data publikacji:
2019-04-15
Data aktualizacji:
2019-04-15