informacja o braku sprzeciwu do BUDOWY SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DN300MM O DŁUGOŚCI 20,5M NA DZ. NR 182/34 OBR. 31 PODGÓRZE W KRAKOWIE PRZY UL. ROSTWOROWSKIEGO

INFORMACJA O BRAKU SPRZECIWU

AU-01-6.6743.6.6.2019.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DN300MM O DŁUGOŚCI 20,5M NA DZ. NR 182/34 OBR. 31 PODGÓRZE W KRAKOWIE PRZY UL. ROSTWOROWSKIEGO

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-04-15
Data publikacji:
2019-04-15
Data aktualizacji:
2019-04-15