Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: intermedia, projekty interdyscyplinarne, sztuki plastyczne, film oraz edukacja kulturowa

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zarządzeniem Nr 736/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: intermedia, projekty interdyscyplinarne.

 

Zarządzeniem Nr 737/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: sztuki plastyczne.

 

Zarządzeniem Nr 738/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: film.

 

Zarządzeniem Nr 758/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: edukacja kulturowa.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2019-04-10
Data publikacji:
2019-04-10
Data aktualizacji:
2019-04-10