Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.1708.2016.AFR

Obwieszczenie ds. o ustalenie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, chodniki dla pieszych, małą architekturą, stacją transformatorową na działkach 105, 106/2, 106/1 obr. 43 Podgórze, dojazdem i dojściem na teren inwestycji od drogi publicznej – ul. Podhalańskiej poprzez drogę wewnętrzną – ul. Obozową istniejącą na działce nr 100 obr. 43 Podgórze oraz projektowaną drogę na działkach nr 101/1, 102/1, 102/2 obr. 43 Podgórze, budową obiektu budowlanego zapewniającego dojście i dojazd oraz ciągłość przepływu wody w rowie na działkach nr 101/1, 101/2, 102/2 obr. 43 Podgórze, a także infrastrukturą techniczną obejmującą budowę: sieci elektrycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji opadowe, sieci ciepłowniczej na działkach nr 106/2, 105, 103, 107, 101/1, 102/1, 102/2, 101/2, 101/24, 101/21, 101/37, 101/36, 101/23, 101/22, 101/32, 101/33, 101/34, 101/35 obr. 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie".

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 08.04.2019 r.

AU-02-5.6730.2.1708.2016.AFR

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 08.04.2019 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania znak AU-02-5.6730.2.1708.2016.AFR o ustalenie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, chodniki dla pieszych, małą architekturą, stacją transformatorową na działkach 105, 106/2, 106/1 obr. 43 Podgórze, dojazdem i dojściem na teren inwestycji od drogi publicznej – ul. Podhalańskiej poprzez drogę wewnętrzną – ul. Obozową istniejącą na działce nr 100 obr. 43 Podgórze oraz projektowaną drogę na działkach nr 101/1, 102/1, 102/2 obr. 43 Podgórze, budową obiektu budowlanego zapewniającego dojście i dojazd oraz ciągłość przepływu wody w rowie na działkach nr 101/1, 101/2, 102/2 obr. 43 Podgórze, a także infrastrukturą techniczną obejmującą budowę: sieci elektrycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji opadowe, sieci ciepłowniczej na działkach nr 106/2, 105, 103, 107, 101/1, 102/1, 102/2, 101/2, 101/24, 101/21, 101/37, 101/36, 101/23, 101/22, 101/32, 101/33, 101/34, 101/35 obr. 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie”.

 

Od powyższego postanowienia stronie postępowania przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem organu wydającego postanowienie tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2 oraz art. 144 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 08.04.2019 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia, jeśli podlega ono zaskarżeniu; we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ARKADIUSZ FRANKOWICZ
Data wytworzenia:
2019-04-08
Data publikacji:
2019-04-08
Data aktualizacji:
2019-04-08