informacja o braku sprzeciwu do ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE NR 117/13 PODGÓRZE W REJONIE ULICY MACIERZANKI I KWIECISTEJ W KRAKOWIE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.11.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru do ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE NR 117/13 PODGÓRZE W REJONIE ULICY MACIERZANKI I KWIECISTEJ W KRAKOWIE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-03-29
Data publikacji:
2019-03-29
Data aktualizacji:
2019-03-29