informacja o braku sprzeciwu do BUDOWY SIECI CIEPLNEJ OSIEDLOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI CIEPLNYMI NA DZIAŁKACH 253/2, 81/2, 82/63, 82/64 OBR. 47 ORAZ 516/2, 1/11, 8/22 OBR. 48 PODGÓRZE ORAZ PRZEBUDOWY FRAGMENTU CIEPŁOCIĄGU O ŚREDNICY DN200 NA DZ.NR 516/2 OBR. 48 PODGÓRZE DLA INWESTYCJI: BUDOWA 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI, NA DZIAŁKACH: 1/10, 1/11, 8/21, 8/22, OBR. 48 PODGÓRZE PRZY UL. GEN. BOLESŁAWA ROI W KRAKOWIE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.15.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru do BUDOWY SIECI CIEPLNEJ OSIEDLOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI CIEPLNYMI NA DZIAŁKACH 253/2, 81/2, 82/63, 82/64 OBR. 47 ORAZ 516/2, 1/11, 8/22 OBR. 48 PODGÓRZE ORAZ PRZEBUDOWY FRAGMENTU CIEPŁOCIĄGU O ŚREDNICY DN200 NA DZ.NR 516/2 OBR. 48 PODGÓRZE DLA INWESTYCJI: BUDOWA 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI, NA DZIAŁKACH: 1/10, 1/11, 8/21, 8/22, OBR. 48 PODGÓRZE PRZY UL. GEN. BOLESŁAWA ROI W KRAKOWIE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-03-28
Data publikacji:
2019-03-28
Data aktualizacji:
2019-03-28