Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

"Rozbudowa ul. PILTZA"


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2019-03-28
Data publikacji:
2019-03-28
Data aktualizacji:
2019-03-28