Dokument archiwalny
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ „ZAGOSPODAROWANIE PARKU ZAKRZÓWEK

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT UMOŻLIWIENIA OSOBOM ZWIĄZANYM ZE ŚRODOWISKIEM NURKOWYM KORZYSTANIA W CELACH REKREACYJNO - SPORTOWYCH Z AKWENU W OKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „ZAGOSPODAROWANIE PARKU ZAKRZÓWEK"

 

 Od 19 marca 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpływają do Prezydenta Miasta Krakowa od osób fizycznych petycje w rozumieniu przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zawierające postulat umożliwienia osobom związanym ze środowiskiem nurkowym korzystania w celach rekreacyjno - sportowych z akwenu w okresie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek" .

 

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane, jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu,

o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji,

o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

 

petycja (wersja PDF)

petycja (Wersja WORD)

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA AUGUSTYNIAK - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GADOCHA
Data wytworzenia:
2019-03-28
Data publikacji:
2019-03-28
Data aktualizacji:
2019-03-28