Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Na Polach w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.69.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 552/1, 552/2, 1035/1 obr. 34 Krowodrza przy ul. Na Polach w Krakowie

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-03-26
Data publikacji:
2019-03-26
Data aktualizacji:
2019-03-26