Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Prądnika Czerwonego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.72.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowej i przyłącza SN na działkach nr 1052/46, 1022/11 obr. 23 Śródmieście przy ul. Prądnika Czerwonego w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-03-26
Data publikacji:
2019-03-26
Data aktualizacji:
2019-03-26