Dokument archiwalny
ds. AU-02-6.6730.2.1500.2018.EDA

„Budowa garażu wolnostojącego na działce nr 290/12 obr.79 Podgórze w rejonie ul. Wielogórskiej w Krakowie”.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                  Kraków, dnia 8.03.2019r.

AU-02- 6.6730.2.1500.2018.EDA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 8.03.2019r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu zakończenia sprawy na podstawie art. 36 kpa w postępowaniu znak: AU-02-6.6730.2.1500.2018.EDA o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa garażu wolnostojącego na działce nr 290/12 obr.79 Podgórze w rejonie ul. Wielogórskiej w Krakowie”.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 8.03.2019r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ
Data wytworzenia:
2019-03-08
Data publikacji:
2019-03-08
Data aktualizacji:
2019-03-08