Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tyniecka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.10.2019.EŚW

 

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W KRAKOWIE UL TYNIECKA NA DZIAŁKACH NR 37/2, 285/2 OBRĘB 5 PODGÓRZE ORAZ 102, 104, 105, 106/1 0BRĘB 3 PODGÓRZE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-03-07
Data publikacji:
2019-03-07
Data aktualizacji:
2019-03-07