Dokument archiwalny
Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC", w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-03-05
Data publikacji:
2019-03-05
Data aktualizacji:
2019-03-05