Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. ks. Franciszka Trockiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.42.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej w ul. ks. Franciszka Trockiego w Krakowie na działkach nr 179/8, 180/10, 180/11, 180/14, 181/13, 181/14, 222 obr. 72 Podgórze ETAP I.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-02-27
Data publikacji:
2019-02-27
Data aktualizacji:
2019-02-27