Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wielicka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.246.2018.APS

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY I PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W PROKOCIMIU NA OCINKU OD KOMORY 1PKXIV DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ KANAŁOWEJ 2XN500 ZLOKALIZOWANEJ PO PÓŁNOCNEJ STRONIE UL. WIELICKIEJ W KRAKOWIE - ETAP II, NA DZIALKACH NR 112/5, 111/13, 114/11, 114/13, 114/14, 114/15, 111/7 OBR. 59 PODGÓRZE

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-02-26
Data publikacji:
2019-02-26
Data aktualizacji:
2019-02-26