Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Petrażyckiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.32.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej sieci wodociągowej FI110 w drodze bocznej od ul. Petrażyckiego na działkach nr 245/1, 115/1, 115/3, 115/7, 115/5 obr. 84 Podgórze w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-02-25
Data publikacji:
2019-02-25
Data aktualizacji:
2019-02-25