Dokument archiwalny
obwieszczenie do sprawy AU-02.6.6730.2.1450.2018.WMA

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną, przebudową sieci gazowej na działkach nr 82/2 i 82/4 i 77 obr. 37 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki nr 77 obr. 37 Podgórze na działkę nr 82/2 obr. 37 Podgórze, budowa wjazdu z działki nr 82/4 obr. 37 Podgórze na działkę nr 82/2 obr. 37 Podgórze przy ul. Winnickiej w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-6.6730.2.1450.2018.WMA Kraków, dnia 18.02.2019 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 07.12.2018 r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu znak AU-02-6.6730.2.1450.2018.WMA

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.02.2019 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WOJCIECH MALOST
Data wytworzenia:
2019-02-18
Data publikacji:
2019-02-18
Data aktualizacji:
2019-02-18