informacja o braku sprzeciwu do PRZEBUDOWY I BUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH PRZY OS. DYWIZJONU 303 W KRAKOWIE ETAP II NA DZ. NR 104/28,104/30,104/33,104/39,104/40,104/41 OBR. 7 NOWA HUTA

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.109.2018.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru PRZEBUDOWY I BUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH PRZY OS. DYWIZJONU 303 W KRAKOWIE ETAP II NA DZ. NR 104/28,104/30,104/33,104/39,104/40,104/41 OBR. 7 NOWA HUTA

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-07
Data publikacji:
2019-02-07
Data aktualizacji:
2019-02-07