informacja o braku sprzeciwu do BUDOWY KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4KV, PRZYŁĄCZA KABLOWEGO SN-15KV I SIECI KABLOWEJ NN-O,4KV PRZY UL. FRANCESCO NULLO W KRAKOWIE NA DZ. NR 410/14,410/19,410/18,410/16,410/20 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.307.2018.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4KV, PRZYŁĄCZA KABLOWEGO SN-15KV I SIECI KABLOWEJ NN-O,4KV PRZY UL. FRANCESCO NULLO W KRAKOWIE NA DZ. NR 410/14,410/19,410/18,410/16,410/20 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-07
Data publikacji:
2019-02-07
Data aktualizacji:
2019-02-07