informacja o braku sprzeciwu do PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KRZYŻAŃSKIEGO, GRZEPSKIEGO, GOŚCINNA, MATEMATYKÓW KRAKOWSKICH W KRAKOWIE NA DZ. 668/3,654/2,654/4,654/5,381/21,654/1,766,812/2,401/3,805,806,763/3,361/10,236/1,807,808 OBR. 93 PODGÓRZE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.3.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KRZYŻAŃSKIEGO, GRZEPSKIEGO, GOŚCINNA, MATEMATYKÓW KRAKOWSKICH W KRAKOWIE NA DZ. 668/3,654/2,654/4,654/5,381/21,654/1,766,812/2,401/3,805,806,763/3,361/10,236/1,807,808 OBR. 93 PODGÓRZE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-07
Data publikacji:
2019-02-07
Data aktualizacji:
2019-02-07