informacja o braku sprzeciwu do PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE UL. WILEŃSKIEJ I AL. 29 LISTOPADA NA DZ. NR 1014 i 1094 OBR. 23 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.105.2018.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE UL. WILEŃSKIEJ I AL. 29 LISTOPADA NA DZ. NR 1014 i 1094 OBR. 23 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-05
Data publikacji:
2019-02-05
Data aktualizacji:
2019-02-05