informacja o braku sprzeciwu DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150MM I DN100MM Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO W REJONIE UL. MOGILSKIEJ

INFORMACJA O BRAKU SPRZECIWU

AU-01-6.6743.6.301.2018.IRE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150MM I DN100MM Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO W REJONIE UL. MOGILSKIEJ NA DZ. NR 787,657/9,837,656/2,657/41 OBR. 4 I DZ. NR 279 OBR. 16 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-04
Data publikacji:
2019-02-04
Data aktualizacji:
2019-02-04