Dokument archiwalny
NOC POEZJI 2019 - ogłoszenie o naborze wniosków do programu na rok 2019

Termin realizacji projektów: 12 października lub noc z 12 na 13 października 2019 roku.

Termin zgłaszania ofert upływa w 29 marca 2019 r.

NOC POEZJI 2019

9. edycja

12/13 października 2019 r.

 

 

Dla wszystkich starczy miejsca

Pod wielkim dachem nieba

[Edward Stachura, Missa Pagana, 1978]

 

 

Już po raz dziewiąty w Krakowie odbędzie się NOC POEZJI. Wydarzenie to stanowi jeden z komponentów marki KRAKOWSKIE NOCE. Marka ta jest znakomicie rozpoznawana, stąd też wydarzenia Krakowskich Nocy co roku cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i odwiedzających nasze miasto gości, niejednokrotnie specjalnie przybywających z tej okazji do Krakowa.

 

Poezja ma tyle twarzy ilu jest poetów, ile wierszy, ilu odbiorów! Różnorodność form poetyckich i języka przekazu poetyckiego odzwierciedla różnorodność światów, odmienny stosunek do rzeczywistości. Noc Poezji 2019 to znakomita okazja do przybliżenia twórczości wybitnych poetów z różnych stron świata, do dyskusji na temat kondycji naszej cywilizacji i roli poety. Czy rzeczywiście, parafrazując Jeana Cocteau, poeta to kłamca, który zawsze mówi prawdę?

 

W 2019 roku upływa 40 lat od śmierci Edwarda Stachury (1937-1979), poety i prozaika, autora m. in. słynnej Białej lokomotywy. W tymże roku mija także 15 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego (1957-2004) i Czesława Niemena (1939-2004). Autor hymnu młodzieży końca lat 60. XX w., „Dziwny jest ten świat” w 2019 roku obchodziłby 80. urodziny. Gdyby żył, 95 urodziny obchodziłby w 2019 roku Bułat Okudżawa (1924-1997), słynny rosyjski bard gruzińsko-ormiańskiego pochodzenia. Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Kubiak, Jan Lechoń, Michał Lermontow, John Milton, Stanisław Młodożeniec, Tadeusz Peiper, Edgar Allan Poe, Aleksander Puszkin, Jean Racine, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Paul Verlaine, Oskar Wilde, Tadeusz „Boy” Żeleński… To tylko nieliczni z poetów, których głos – z różnych powodów – warto przywołać w 2019 roku. Wybór należy do Państwa. „Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba”!

 

Nie bez przyczyny te akurat słowa Edwarda Stachury przyjęte zostały za myśl przewodnią tegorocznej, dziewiątej już, edycji Nocy Poezji. Wyjątkowo w tę noc w 2019 roku, POEZJA, użyczy miejsca PIOSENCE POETYCKIEJ i… PROZIE! W 2019 roku mija bowiem także pięćdziesiąt lat od śmierci Marka Hłaski (1934-1969), prozaika współczesnego Stachurze, bliskiego Stachurze czy Kaczmarskiemu poprzez swój nonkonformizm.

 

Zapraszamy Państwa do współtworzenia programu. Jesteśmy ciekawi Państwa propozycji. Wybór z kalendarium rocznic przypadających na rok 2019 znajdziecie Państwo w załączeniu (poniżej). Być może będzie inspiracją do poszukiwań.

 

CELE PROGRAMU NOC POEZJI 2019:

 

 1.  wspieranie kompetencji i praktyk czytelniczych, rozwijanie zamiłowania do czytania ze zrozumieniem, zachęcenie do własnych poszukiwań, interpretacji i reinterpretacji utworów poetyckich,
 2. promocja twórczości wybitnych poetów i bardów polskich i światowych,
 3. integracja środowisk twórczych i artystycznych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydawców i księgarzy, mieszkańców oraz odwiedzających Europejskie Miasto Literatury UNESCO gości, wokół poezji i kultury słowa,
 4. zainteresowanie poezją i aktywizacja w ramach projektu zróżnicowanych grup odbiorców, w tym mieszkańców osiedli odległych od ścisłego centrum Krakowa.

PREFEROWANE FORMY REALIZACJI:

 

 • oryginalne, niestandardowe, innowacyjne projekty autorskie,
 • spotkania i pojedynki poetyckie,
 • warsztaty słowa,
 • gry miejskie,
 • poezja w przestrzeni miejskiej,
 • poetycki slam i poetyckie „karaoke”,
 • spacery literackie,
 • eksperymenty literackie z wykorzystaniem nowych mediów.

Najmilej widziane będą projekty podejmowane we współpracy przez kilka podmiotów, w innowacyjny sposób wspierające markę Krakowa jako miasta poetów i poezji.

 

Termin realizacji projektów: 12 października lub noc z 12 na 13 października 2019 roku.

 

Termin zgłaszania ofert upływa w 29 marca 2019 r.

 

Propozycje niskobudżetowych projektów, które mogłyby zostać ujęte w programie 9. edycji Nocy Poezji, można składać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK:

 •  pocztą na adres: plac Wszystkich Świętych 11, 30-004 Kraków z dopiskiem „NOC POEZJI 2019” (decyduje data stempla pocztowego),
 • osobiście na dzienniku podawczym w Magistracie: Plac Wszystkich Świętych 3-4, z dopiskiem „NOC POEZJI 2019”,
 • drogą mailową (pod warunkiem, że objętość zgłoszenia nie przekracza 1 MB) na adres: joanna.szulborska@um.krakow.pl.

Przez projekt niskobudżetowy rozumie się projekt, w przypadku którego oczekiwany udział finansowy Miasta nie przekracza 10 tys. zł.

 

Propozycja realizacji projektu powinna zawierać:


 1. tytuł projektu,
 2. planowane miejsce i czas realizacji,
 3. opis koncepcji, w tym cel realizacji projektu,
 4. kalkulację kosztów,
 5. informację o przewidywanych adresatach projektu,
 6. krótką informację o autorze/ autorach oraz inicjatorach projektu (jeśli osoby lub podmioty nie współpracowały dotychczas z miastem Kraków), a także realizatorach/wykonawcach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 12 61 61 917.

 

 

 

WYBÓR Z KALENDARIUM ROCZNIC PRZYPADAJĄCYCH NA ROK 2019

 

FRANCESCO PETRARCA (1304-1374)

715. rocznica urodzin / 645. rocznica śmierci

 

MIKOŁAJ REJ (1505-1569)

450. rocznica śmierci

 

JAN KOCHANOWSKI (1530-1584)

435. rocznica śmierci

 

JOHN MILTON (1608-1674)

340. rocznica śmierci

 

JEAN BAPTISTE RACINE (1699-1639)

320. rocznica śmierci /380. rocznica urodzin

 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749-1832)

270. rocznica urodzin

 

FRIEDRICH SCHILLER (1759-1805)

260. rocznica urodzin

 

ALEKSANDR SIERGIEJEWICZ PUSZKIN (1799-1837)

220. rocznica urodzin

 

EDGAR ALLAN POE (1809-1849)

210. rocznica urodzin / 170. rocznica śmierci

 

MICHAIŁ JURJEWICZ LERMONTOW (1814-1841)

205. rocznica urodzin

 

NARCYZA ŻMICHOWSKA (1819-1876)

200. rocznica urodzin

 

GEORGE GORDON BYRON (1788-1824)

195. rocznica śmierci

 

PAUL VERLAINE (1844-1896)

175. rocznica urodzin

 

JULIUSZ SŁOWACKI (1809-1849)

170. rocznica śmierci /210. rocznica urodzin

 

OSCAR WILDE (1854-1900)

165. rocznica urodzin

 

ZYGMUNT KRASIŃSKI (1812-1859)

160. rocznica śmierci

 

TADEUSZ „BOY” ŻELEŃSKI (1874-1941)

145. rocznica urodzin

 

JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (1894-1980)

125. rocznica urodzin

 

JULIAN TUWIM (1894-1953)

125. rocznica urodzin

 

JORGE LUIS BORGES (1899-1986)

120. rocznica urodzin

 

JAN LECHOŃ (1899-1956)

120. rocznica urodzin

 

PABLO NERUDA (1904-1973)

laureat Literackiej Nagrody Nobla (1971)

115. rocznica urodzin

 

JAN IZYDOR SZTAUDYNGER (1904-1970)

115. rocznica urodzin

 

STANISŁAW JERZY LEC (1909-1966)

110. rocznica urodzin

 

ZBIGNIEW HERBERT (1924-1998)

95. rocznica urodzin

 

TADEUSZ KUBIAK (1979-1924)

95. rocznica urodzin / 40. rocznica śmierci

 

IRENEUSZ IREDYŃSKI (1939 -1985)

80. rocznica urodzin

 

WILLIAM BUTLER YEATS (1865-1939)

80. rocznica śmierci

 

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944)

75. rocznica śmierci

 

STANISŁAW MŁODOŻENIEC (1895-1959)

60. rocznica śmierci

 

MAREK HŁASKO (1934-1969)

50. rocznica śmierci

 

TADEUSZ PEIPER (1891-1969)

50. rocznica śmierci

 

KAZIMIERZ WIERZYŃSKI (1894-1969)

50. rocznica śmierci

 

PÄR LAGERKVIST (1891-1974)

laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1951)

45. rocznica śmierci

 

EDWARD STACHURA (1937-1979)

40. rocznica śmierci

 

CZESŁAW MIŁOSZ (1911-2004)

15. rocznica śmierci

 

JACEK KACZMARSKI (1957-2004)

15. rocznica śmierci

 

CZESŁAW NIEMEN (1939-2004)

15. rocznica śmierci/80. rocznica urodzin

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2019-01-24
Data publikacji:
2019-01-24
Data aktualizacji:
2019-01-24