Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o złożeniu odwołania od decyzji nr 1366/6740.2/2018

„Remont, przebudowa i nadbudowa istniejącej nieużytkowej oficyny tylnej kamienicy przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie na cele mieszkalne, przebudowa istniejących i budowa nowych otworów drzwiowych i okiennych (w tym także w granicy z działką 213/1, 213/2, 215/2 obr.1 Śródmieście), doświetlenie wnętrza w części nadbudowanej oknami w ścianach zewnętrznych i lukarnami, budowa balkonów od strony północnej, budowa tarasu na poziomie IV piętra, budowa tarasów w przestrzeni poddasza, budowa windy, rozbudowa istniejącej wewnętrznej klatki schodowej, budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem muru w granicy z dz. nr 215/2 obr. 1 Śródmieście, termoizolacja ściany zewnętrznej dodatkowo na dz. nr 215/2 obr. 1 Śródmieście, gazu i wody dodatkowo na dz. nr 213/1 obr. 1 Śródmieście przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie” znak sprawy: AU-01-3.6740.2.914.2018.MMA

OBWIESZCZENIE o złożeniu odwołania od decyzji  i przekazaniu sprawy do Małopolskiego Wojewody.

 

Decyzja  nr 1366/6740.2/2018 z dnia 04.12.2018r. znak sprawy: AU-01-3.6740.2.914.2018.MMA zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Remont, przebudowa i nadbudowa istniejącej nieużytkowej oficyny tylnej kamienicy przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie na cele mieszkalne, przebudowa istniejących i budowa nowych otworów drzwiowych i okiennych (w tym także w granicy z działką 213/1, 213/2, 215/2 obr.1 Śródmieście), doświetlenie wnętrza w części nadbudowanej oknami w ścianach zewnętrznych i lukarnami, budowa balkonów od strony północnej, budowa tarasu na poziomie IV piętra, budowa tarasów w przestrzeni poddasza, budowa windy, rozbudowa istniejącej wewnętrznej klatki schodowej, budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem muru w granicy z dz. nr 215/2 obr. 1 Śródmieście, termoizolacja ściany zewnętrznej dodatkowo na dz. nr 215/2 obr. 1 Śródmieście, gazu i wody dodatkowo na dz. nr 213/1 obr. 1 Śródmieście przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie”


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2019-01-07
Data publikacji:
2019-01-07
Data aktualizacji:
2019-01-07