Dokument archiwalny
Przejęcie przez Gminę Miejską Kraków Krakowskiego Teatru Scena STU

Z dniem 1 stycznia 2019 r. organizatorem Krakowskiego Teatru Scena STU została Gmina Miejska Kraków

 

Na podstawie art. 21 a ust. 2a, ust. 3 - 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz uchwały Nr LII/797/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury Krakowskiego Teatru - Scena STU Gminie Miejskiej Kraków, a także uchwały Nr XCVII/2522/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kraków Krakowskiego Teatru Scena STU z dniem 1 stycznia 2019 r. organizatorem Teatru została Gmina Miejska Kraków.

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA NOWACKA
Data wytworzenia:
2019-01-07
Data publikacji:
2019-01-07
Data aktualizacji:
2019-01-07