Dokument archiwalny
Informacja Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji.

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK informuje, iż w Krakowie obowiązującym dokumentem w zakresie rewitalizacji jest opracowany zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa przyjęty Uchwałą nr XCV/2485/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. podjętą na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. (treść uchwały - BIP)

 

 

Na chwilę obecną Gmina Miejska Kraków nie podjęła uchwały o wyznaczeniu na terenie Krakowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, a w związku z tym nie ma podstaw do ustanowienia prawa pierwokupu (art. 11 ust. 5 ustawy o rewitalizacji). Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji (o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji), oraz ewentualne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o rewitalizacji, będzie możliwe dopiero po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania zaświadczenia stwierdzającego, czy dana nieruchomość znajduje lub nie znajduje się na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, przedstawiamy Państwu opracowaną procedurę wydawania takich zaświadczeń. Opis procedury znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na stronie Rewitalizacja w Krakowie.

 

 

Aktualnie informacje na temat podejmowanych działań udostępniane będą na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa - www.bip.krakow.pl oraz na stronie www.rewitalizacja.krakow.pl

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA WYSOCKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ KMIECIK
Data wytworzenia:
2019-01-04
Data publikacji:
2019-01-04
Data aktualizacji:
2019-01-15