Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ziemska w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.284.2018.APS

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej sieci wodociągowej w ul. Ziemskiej w Krakowie na dz. nr 553, 110/8, 110/7, 110/11 obr. 33 Nowa Huta

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2018-12-28
Data aktualizacji:
2018-12-28