Dokument archiwalny
Otwarty Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków Komisji Konkursowej

na realizację w formie wsparcia niżej wymienionych zadań publicznych w zakresie:

„Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

OGŁOSZENIE


ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ SPRAWOZADANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZGODNY ZE WZOREM OKREŚLONYM  W AKTUALNYM ROZPORZĄDZENIU

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY,ZGODNY ZE WZOREM OKREŚLONYM W AKTUALNYM ROZPORZĄDZENIU

ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 4 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 5 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KOMISJI KONKURSOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ OFERTY, ZGODNY ZE WZOREM OKREŚLONYM W AKTUALNYM ROZPORZĄDZENIU (REGRANTING)

ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, ZGODNY ZE WZOREM OKREŚLONYM W AKTUALNYM ROZPORZĄDZENIU (REGRANTING)

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2018-12-27
Data publikacji:
2018-12-27
Data aktualizacji:
2019-01-03