Dokument archiwalny
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA UWAG DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie odbyło się w dniach od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r.
Termin składania uwag upływa z dniem 15 stycznia 2019 r. Sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2018-12-14
Data publikacji:
2018-12-14
Data aktualizacji:
2018-12-14