Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN 6/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-6 kV, stanowiska słupowego sieci SN-6 kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV, na działkach 341/1 obręb 104 oraz 206/1 obręb 54, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Półłanki w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data aktualizacji:
2018-12-04