Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Punkt skup złomu i metali kolorowych" na działkach nr 14/3, 14/2 obr. 88 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie przy ul. Torowej.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.52.2018.LP                                                                                       Kraków, dnia 16.11.2018r.

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 16.11.2018r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.52.2018.LP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt skup złomu i metali kolorowych" na działkach nr 14/3, 14/2 obr. 88 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie przy ul. Torowej.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek: osób prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 16 listopada 2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-11-16
Data publikacji:
2018-11-16
Data aktualizacji:
2018-11-16