Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

 

projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 22 listopada r. do 14 grudnia 2018 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2018 roku na:

 

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl,

• numer faksu 12 616 88 91,

• adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

 

 Załączniki:

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-11-16
Data publikacji:
2018-11-16
Data aktualizacji:
2018-11-16