Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Witkowicka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-5.6743.6.242.2018.APS

 

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej DN200mm i sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanej inwestycji 16 budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Witkowickiej w Krakowie

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Data aktualizacji:
2018-11-06