Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wodzickich, dz. nr 83, obr. 26 jedn. ewid. Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-3.6743.6.240.2018.APS

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej PE110, dz. nr 83, obr. 26 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Wodzickich w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Data aktualizacji:
2018-11-06