Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Narcyza Wiatra, dz. nr 339, 341/1, 347/2 obr. 22 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-3.6743.6.218.PST

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN, budowy szafy oświetlenia ulicznego SON w miejscowości Kraków, ul. Narcyza Wiatra na działkach nr 339, 341/1, 347/2 obr. 22 Nowa Huta.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-11-05
Data publikacji:
2018-11-05
Data aktualizacji:
2018-11-05