Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/16 al. Daszyńskiego 22

1. Adres lokalu: KRAKÓW, AL. DASZYŃSKIEGO 22

2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NA PODSTAWIE SKIEROW.

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

3 POKÓJE Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 52,81 m2

KONDYGNACJA – I PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, ELEKTR., KANALIZAC., ŁAZIENKA, GAZ, CO

 

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 379,70 zł + 389, 95 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 4 pokoje (powyżej 60 m2)

- Wyposażenie techniczne:

- Lokalizacja: Kraków

- Inne:

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

9. Data złożenia oferty: 30.10.2018 r.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

*UWAGA!

W lokalu występują zaległości czynszowe w wysokości 848, 04 zł podane na dzień 5.10.2018 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA IZDEBSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MACHEJEK
Data wytworzenia:
2018-10-31
Data publikacji:
2018-10-31
Data aktualizacji:
2018-10-31