Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul.Morcinka, Kantorowickiej, dz. nr 497/5, 398/15, 399/2, 400/6, obr. 3, j. ewid. Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-3.6743.6.219.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN250-300 mm kam. i długość L=131 m na dz. nr 497/5, 398/15, 399/2, 400/6, obr. 3, j. ewid. Nowa Huta, ul. Morcinka i ul. Kantorowickiej w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-10-31
Data publikacji:
2018-10-31
Data aktualizacji:
2018-10-31