Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Morcinka, dz. nr 400/5, 400/6 obr. 3 oraz dz.nr 303/5 obr. 4 j. ewid Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-3.6743.6.216.2018.PST

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej o średnicy dn100 mm żel. sfer. i długości L=265,1 m na działce nr 400/5, 400/6 obr. 3 oraz na działce nr 303/5 obr. 4 j. ewid Nowa Huta, ul. Morcinka w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-10-30
Data publikacji:
2018-10-30
Data aktualizacji:
2018-10-30